Gå direkt till huvudinnehållet

Schistosomiasis (snäckfeber)

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition: 
Schistosomiasis är en inälvsmask. Smitta till människor sker via kontaminerat sötvatten, när maskarnas larver (cerkarier) penetrerar hud och slemhinnor.
Förekomst:
Tillståndet är vanligt i tropiskt klimat, och är ett stort globalt problem. 
Symtom:
Eventuellt utslag med klåda när cerkarierna passerar huden. 1–2 månader efter exponering kan symtom som feber, frossa, torrhosta, huvudvärk och muskelsmärtor uppstå. I kronisk fas, när de fullt utvecklade maskarna producerat sina ägg och dessa hamnat i vävnaderna, kan sjukdomen ge symtom från urinblåsa, njurar, tarmar, lever, CNS etc.
Kliniska fynd: 
Hepatomegali kan uppstå redan i akut fas, och efterhand kan också mjälten palperas som förstorad. I kronisk fas tecken till sjukdom i urinblåsa, njurar, tarmar, lever, CNS etc.
Diagnostik: 
De karakteristiska äggen påvisas i mikroskopisk undersökning av avföring eller urin, PCR kan bekräfta detta. Eller genom påvisning av antikroppar mot parasiten i patientens blod. Eventuell anemi och eosinofili i akutfasen.
Behandling:
Läkemedelsbehandling (prazikvantel) är effektiv hos de flesta.