Piskmaskinfektion

Sammanfattning

  • Definition: Piskmask är en inälvsmask som infekterar tarmsystemet. Piskmaskägg och -larver trivs i varm och fuktig jord i världens tropiska och subtropiska länder. Fekal-oral smitta.
  • Förekomst: Över en miljon människor är smittade med minst en helmintisk infektion.
  • Symtom: Tillståndet är vanligtvis asymtomatiskt. Diarré, ibland blodig, kan ses, särskilt hos barn. Svårare sjukdomsbilder är sällsynta. 
  • Kliniska fynd: Ofta inga kliniska fynd, men det mest typiska fyndet är rektalprolaps.
  • Diagnostik: Diagnosen ställs genom att mikroskopiskt påvisa ägg i avföringen.
  • Behandling: Behandling med anthelmintikum (mebendazol).

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.