Gå direkt till huvudinnehållet

Onchocerciasis (flodblindhet)

Senast reviderad:


DEFINITION:
En kronisk infektionssjukdom orsakad av rundmasken Onchocerca volvulus, där mikrofilarier (larver) ger okulär inflammation som kan leda till blindhet (flodblindhet).
FÖREKOMST:
Mer än 30 miljoner människor i tropiska Afrika, Mellanamerika och norra Sydamerika är smittade. Enstaka importfall finns registrerade i Sverige.
SYMTOM:
Mer kraftiga infektioner leder till kronisk klåda, hudlesioner, synnedsättning och ibland blindhet.
KLINISKA FYND:
Kliniska fynd är hud som är eksemliknande, lättsprickande, förtunnad och som förlorat sin pigmentering, knutor under huden (oftast kring skuldror och höfter), lymfadenopati och ögonförändringar. 
DIAGNOSTIK:
Mikroskopisk undersökning av huden, där såväl den vuxna masken samt mikrofilarierna kan återfinnas. Mikrofilarier i hud kan påvisas med 'skin snip'-metod. Antikroppsbestämning har oftast högre känslighet men är inte artspecifik (kan vara positiv vid alla filariainfektioner).
BEHANDLING:
Försök att utrota sjukdomen genom behandling av hela grupper av människor, två gånger per år, sker i ett antal områden i världen. Individuell behandling av smittade personer med ivermectin, som dödar mikrofilarierna.