Kryptosporidios

Basfakta

Definition

  • Kryptosporidios är en parasitinfektion (en encellig protozo), som angriper tarmens slemhinna och kan orsaka diarré. Parasiten är besläktad med giardia lamblia.
  • Den smittar först och främst via dricksvatten eller från badanläggningar och har varit orsaken till stora vattenburna utbrott.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.