Gå direkt till huvudinnehållet

Hakmaskinfektion

Senast reviderad:


DEFINITION:
Hakmask är en inälvsmask som infekterar tarmsystemet hos människor, dit den tar sig via huden (vanligast foten), mat eller vatten. Masken finns i förorenad jord.
FÖREKOMST:
Tillståndet är utbrett i fuktiga tropiska och subtropiska klimat, inklusive turistresmål i Sydeuropa. Man antar att upp till en fjärdedel av världens befolkning är infekterad. Sjukdomen ses i Sverige endast i form av importfall.
SYMTOM:
Tidiga symtom som ofta inte registreras är kliande, röda, något svullna fläckar och strimmor där larven har trängt in i huden och tagit sig vidare. När larverna passerar lungorna på vägen till tarmen kan lättare luftrörsbesvär uppstå. Tarmsymtom är ovanliga, men magsmärtor kan ses. Utveckling av anemi ger trötthet och blekhet.
KLINISKA FYND:
De röda strimmorna blir typiskt cirka 2 mm längre varje dag, efterhand som masken kryper under huden (larva migrans). 
DIAGNOSTIK:
Diagnosen misstänks ofta på grund av anemi, och tarminfektion bekräftas via påvisning (mikroskopi) av de karakteristiska äggen i patientens avföring.
BEHANDLING:
Behandling med anthelmintikum ger fullständig läkning om den ges innan sekundära komplikationer uppträder. Vid anemi ges även järnpreparat.