Gå direkt till huvudinnehållet

Giardiainfektion, giardiasis

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tarminfektion som orsakas av protozoen Giardia lamblia (syn. G. intestinalis, G. duodenalis).
Förekomst:
Parasiten förekommer förhållandevis ofta som orsak till diarré om man ser till ett globalt perspektiv. Flest smittotillfällen ses i utlandet. I Sverige rapporteras årligen cirka 1 100–1 500 fall till Folkhälsomyndigheten.
Symtom:
Cirka hälften är asymtomatiska, bland barn är siffran än högre. Symtomen vid en akut sjukdom är magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar, uppblåsthet och viktnedgång. Detta kan vara 2–4 veckor. 
Kliniska fynd:
Om symtomatisk kan ibland buksmärta ses, enstaka tillfällen ses feber. 
Diagnostik:
Giardia-specifik nukleinsyrapåvisning (PCR), antigenpåvisning i avföringen eller mikroskopi av avföringen är olika sätt att bekräfta diagnosen på. Sjukdomen är anmälningspliktig.
Behandling:
Behandlas med tinidazol eller metronidazol. 
  1. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik och information om Giardiainfektion. Hämtad 2019-06-25. www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Hoque ME, Hope VT, Scragg R. Under-notification of giardiasis in Auckland, New Zealand: a capture-recapture estimation. Epidemiol Infect 2005; 133: 71-9. PubMed  
  3. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Giardiainfektion, läkarinformation, 2019-01-17 slf.se  
  4. Buret AG. Pathophysiology of enteric infections with Giardia duodenalius. Parasite. 2008 Sep. 15(3):261-5.
  5. Cantey PT, Roy S, Lee B, et al. Study of nonoutbreak giardiasis: novel findings and implications for research. Am J Med 2011; 124: 1175. PubMed  
  6. Heyworth MF. Diagnostic testing for Giardia infections. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2014; 108 (3):123-5.
  7. Nagaty IM, Hegazi MM. Dot-ELISA copro-antigen and direct stool examination in diagnosis of giardiasis patients. J Egypt Soc Parasitol. 2007 Aug. 37(2):641-8. PMID:17985595. PubMed  
  8. Litleskare S, Rortveit G, Eide GE, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome and Chronic Fatigue 10 Years After Giardia Infection. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(7): 1064-1072. pmid:29378314 PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm