Lymfatisk filariasis (elefantiasis)

Sammanfattning

  • Definition: Lymfatisk filariasis är en parasitsjukdom som drabbar människor och djur. Nematoder (rundmaskar) som också kallas filarier och dess larver, mikrofilarier, invaderar lymfsystemet. Människor smittas via myggstick. 
  • Förekomst: Cirka 120 miljoner människor är smittade med lymfatisk filarisis. Den geografiska utbredningen omfattar i praktiken hela den tropiska världen inkluderande många Stillahavsöar. Enstaka importfall finns registrerade i Sverige.
  • Symtom: Hos många ett asymtomatiskt förlopp. Inkubationstiden är åtta månader till flera år, symtomen kan vara akuta eller kroniska, ofta feberepisoder, symtom från lymfsystemet och allergiliknande reaktioner.
  • Kliniska fynd: Kliniska fynd kan vara lymfödem, lymfangit, lymfadenopati. Vid den kroniska formen ses hydrocele, lymfatiska varicer och elefantiasis (sällsynt).
  • Diagnostik: Påvisning av mikrofilarier via mikroskop i blod eller hydrocelevätska, antikroppspåvisning. 
  • Behandling: Diethylkarbamazin, ivermektin och albendazol är de aktuella preparat som används, vilka är effektiva mot mikrofilarierna. Elefantiasis kan behandlas kirurgiskt. Vaccin saknas.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.