Gå direkt till huvudinnehållet

Lymfatisk filariasis (elefantiasis)

Senast reviderad:


Definition: 
Lymfatisk filariasis är en parasitsjukdom som drabbar människor och djur. Nematoder (rundmaskar) som också kallas filarier och dess larver, mikrofilarier, invaderar lymfsystemet. Människor smittas via myggstick. 
Förekomst:
Cirka 120 miljoner människor är smittade med lymfatisk filarisis. Den geografiska utbredningen omfattar i praktiken hela den tropiska världen inkluderande många Stillahavsöar. Enstaka importfall finns registrerade i Sverige.
Symtom:
Hos många ett asymtomatiskt förlopp. Inkubationstiden är åtta månader till flera år, symtomen kan vara akuta eller kroniska, ofta feberepisoder, symtom från lymfsystemet och allergiliknande reaktioner.
Kliniska fynd: 
Kliniska fynd kan vara lymfödem, lymfangit, lymfadenopati. Vid den kroniska formen ses hydrocele, lymfatiska varicer och elefantiasis (sällsynt).
Diagnostik:
Påvisning av mikrofilarier via mikroskop i blod eller hydrocelevätska, antikroppspåvisning. 
Behandling: 
Diethylkarbamazin, ivermektin och albendazol är de aktuella preparat som används, vilka är effektiva mot mikrofilarierna. Elefantiasis kan behandlas kirurgiskt. Vaccin saknas.