Alveolär ekinokockos

Basfakta

Definition

  • Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, kan i sällsynta fall orsaka allvarlig tumörliknande leversjukdom sjukdom hos människa (alveolär ekinokockos).
  • Hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus, kan i sitt larvstadium orsaka Ekinokockos (blåsmask) hos människa. Denna sjukdom kallas även cystisk ekinokockos och beskrivs i ett separat dokument.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.