Gå direkt till huvudinnehållet

Alveolär ekinokockos

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


 • Echinococcus multilocularis (Echinococcus alveolaris) är en dvärgbandmask som framför allt sprids från räv till människa.
 • Dvärgbandmask finns i låg frekvens hos svenska rävar och några inhemska humanfall har inte rapporterats.  1
 • Humanfall förekommer med låg incidens spritt i Mellaneuropa.
 • Kliniskt ses en långsamt växande oftast solitär tumörliknande förändring i levern.
 • Utan behandling är dödligheten mycket hög.
 • Patienter som är operabla ska opereras.
 • Medicinsk behandling med albendazol är måttligt effektiv men kan förhindra progress av sjukdomen.
 1. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om rävens dvärgbandmask, echinococcus multilocularis www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Asgeirsson H, Bläckberg J, Glimåker K, Lier T och Sasor A. Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask. Lakartidningen.se 2020-02-11 www.lakartidningen.se  
 3. Moro P och Schantz PM. Echinococcosis. a review. Int J Infect Disease. 2009. 13(2): 125-33
 4. Eckert J, Gemmell MA, Meslin F-X, and Pawłowski ZS, WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern. World Health Organisation/World Organisation for Animal Health. 2001.
 5. Livsmedelsverket: "Frukt, bär och andra vegetabilier som smittkälla vid human alveolär echinococcos (AE)". April 2011 www.slv.se  
 6. Livsmedelsverket: Obetydlig risk att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp. April 2011 www.slv.se  
 7. Brunetti E, Kern P, and Vuitton DA, Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010; 114(1): 1-16. PubMed  
 8. Bresson-Hadini S et al. Indications and results of liver transpolantation for echinococcus alveolar infection: an overview. Langenbecks Arch Surg, 2003; 388:231-38
 • Urban Hellgren, docent och överläkare, infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset