Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

  • Definition:Echinococcus granulosus, eller hundens dvärgbandmask, kan i sitt larvstadium orsaka ekinokockos (blåsmasksjuka) med cystbildning i inre organ, framför allt lever.
  • Förekomst:Relativt vanlig bland personer från Turkiet, Syrien och Irak, men förekommer inte som inhemsk smitta i Sverige. 2015–2019 anmäldes i genomsnitt 20–30 fall årligen till Folkhälsomyndigheten.
  • Symtom:Oftast inga symtom. Symtomen beror på cystornas lokalisation och storlek. Levercystor kan orsaka viktförlust, bukmärtor, kolangit och ikterus.
  • Kliniska fynd:Kliniskt ses långsamt växande ofta solitära cystor framför allt i levern, men ibland även i andra organ. Större cystor kan till exempel ge ikterus, hepatomegali och ascites.
  • Diagnostik:Vid misstanke kan serologi, PCR, mikroskopi och/eller bilddiagnostik bekräfta diagnosen.
  • Behandling:Beroende på cystornas storlek och antal kan behandlingen bestå av exspektans, läkemedelsbehandling eller kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.