Gå direkt till huvudinnehållet

Cystisk ekinokockos (blåsmasksjuka)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Echinococcus granulosus, eller hundens dvärgbandmask, kan i sitt larvstadium orsaka ekinokockos (blåsmasksjuka) med cystbildning i inre organ, framför allt lever.
Förekomst:
Relativt vanlig bland personer från Turkiet, Syrien och Irak, men förekommer inte som inhemsk smitta i Sverige. 2015–2019 anmäldes i genomsnitt 20–30 fall årligen till Folkhälsomyndigheten.
Symtom:
Oftast inga symtom. Symtomen beror på cystornas lokalisation och storlek. Levercystor kan orsaka viktförlust, bukmärtor, kolangit och ikterus.
Kliniska fynd:
Kliniskt ses långsamt växande ofta solitära cystor framför allt i levern, men ibland även i andra organ. Större cystor kan till exempel ge ikterus, hepatomegali och ascites.
Diagnostik:
Vid misstanke kan serologi, PCR, mikroskopi och/eller bilddiagnostik bekräfta diagnosen.
Behandling:
Beroende på cystornas storlek och antal kan behandlingen bestå av exspektans, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
  1. Hellgren U, Botero-Kleiven S, Jansson A och Isaksson A, Cystisk ekinokockos. Importerad allvarlig parasitsjukdom. Läkartidningen. 2012; 109(1-2): 30-33
  2. Folkhälsomyndigheten. Anmälningspliktiga sjukdomar Sverige 2018 – epidemiologisk årsrapport, tabellsamling. 2019-05-16 (hämtad 2019-06-20). www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Eckert J, Gemmell MA, Meslin F-X, and Pawłowski ZS, WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern. World Health Organisation/World Organisation for Animal Health. 2001.
  4. Wen H, Vuitton L, Tuxun T, et al. Echinococcosis: Advances in the 21st Century. Clin Microbiol Rev. 2019;32(2):e00075-18. PMID:30760475. PubMed  
  5. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus. 2019-12-10 (hämtad 2020-04-08) www.folkhalsomyndigheten.se  
  6. Brunetti E, Kern P, and Vuitton DA, Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010; 114(1): 1-16. PubMed  
  7. Folkhälsomyndigheten. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen. 6 juni 2018 (hämtad 2019-06-20). www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Urban Hellgren, docent och överläkare, Infektionskliniken Karolinska universitetssjukhuset