Gå direkt till huvudinnehållet

Cerkariedermatit

Senast reviderad:


Definition:
Allergisk hudreaktion orsakat av mikroskopiska larver av sugmaskar, schistosomala cerkarier. Även kallat badklåda.
Förekomst:
Relativt vanligt förekommande i varma sötvatten.
Symtom:
Klåda och generaliserat utslag.
Kliniska fynd:
Makulopapulöst utslag, ibland mer uttalade reaktioner.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med anamnes och typisk klinisk bild.
Behandling:
Självläkande tillstånd. Eventuellt lokalt kortison och antihistamin som symtomlindring.
  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om badklåda. 2016-07-19 (hämtad 2022-08-18) www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Tracz ES, Al-Jubury A, Buchmann K, Bygum A. Outbreak of Swimmer's Itch in Denmark. Acta Derm Venereol. 2019;99(12):1116-1120. doi:10.2340/00015555-3309PMID: 31453626 PubMed  
  3. Folkhalsomyndigheten.Algtoxinforgiftning. 2016-07-19 (hämtad 2022-08-18). www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Couto M, Bernard A, Delgado L, et al. Health effects of exposure to chlorination by-products in swimming pools. Allergy. 2021;76(11):3257-3275. doi:10.1111/all.15014PMID: 34289125 PubMed  
  5. Parasites, cercarial dermatitis. CDC. 2020-09-02 (hämtad 2022-08-22). www.cdc.gov  
  6. Gordy MA, Cobb TP, Hanington PC. Swimmer's itch in Canada: a look at the past and a survey of the present to plan for the future. Environ Health. 2018;17(1):73. Published 2018 Oct 25. doi:10.1186/s12940-018-0417-7PMID: 30359259 PubMed  
  7. Havs och vattenmyndigheten. Badplatser och badvatten. Badklåda 2021-07-09 (hämtad 2022-08-19). www.havochvatten.se  
  8. Wulff C, Haeberlein S, Haas W. Cream formulations protecting against cercarial dermatitis by Trichobilharzia. Parasitol Res 2007; 101: 91-7. PubMed  
  • Veronca Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Ingard Løge, specialist i allmänmedicin, redaktör NEL