Cercariedermatit

Basfakta

Definition

  • Kliande utslag beroende på en allergisk reaktion när larver av sugmaskar trängt in i huden hos människor som badar i sötvatten.
  • Kallas också för badklåda.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.