Anisakiasis

Sammanfattning

  • Definition:Human infektion med fiskparasiten Anisakis eller Pseudoterranova.
  • Förekomst:Mycket sällsynt i Sverige.
  • Symtom: Symtomen kan vara akuta eller kroniska. Vanligt med illamående, eventuellt kräkningar samt magsmärtor. Ibland kan symtomen likna appendicit.
  • Kliniska fynd:Inga specifika kliniska fynd.
  • Diagnostik:Diagnos ställs genom endoskopisk påvisning av larverna. Också serologiska tester finns att tillgå.
  • Behandling:Behandlingen kan bestå i att via endoskop extrahera larverna (cirka 2 cm långa). Antiparasitiska läkemedel är inte effektiva på larverna.

Sjukdomsindormation

ICD-10


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.