Gå direkt till huvudinnehållet

Anisakiasis

Senast reviderad:


Definition:
Human infektion med fiskparasiten Anisakis eller Pseudoterranova.
Förekomst:
Mycket sällsynt i Sverige.
Symtom:
Symtomen kan vara akuta eller kroniska. Vanligt med illamående, eventuellt kräkningar samt magsmärtor. Ibland kan symtomen likna appendicit.
Kliniska fynd:
Inga specifika kliniska fynd.
Diagnostik:
Diagnos ställs genom endoskopisk påvisning av larverna. Också serologiska tester finns att tillgå.
Behandling:
Behandlingen kan bestå i att via endoskop extrahera larverna (cirka 2 cm långa). Antiparasitiska läkemedel är inte effektiva på larverna.