Acantamöbainfektion

Basfakta

Definition

  • Infektion med amöban Acanthamoeba.
  • Amöban kan ge infektion i hud, ögon eller hjärna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.