Prionsjukdomar

Basfakta

Definition

  • Sjukdomar hos djur och människor som orsakas av mycket små infektiösa proteinpartiklar som kallas prioner.
  • Gemensamt för prionsjukdomarna är att de angriper hjärnan, att de alla är dödligt förlöpande och att de kan vara smittsamma.1-2
  • Sjukdomsgruppen kallas också "transmissibla (överförbara) spongiforma encefalopatier", TSE.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.