Gå direkt till huvudinnehållet

Prionsjukdomar

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Prusiner SB. Shattuck lecture: neurodegenerative diseases and prions. N Engl J Med. 2001;344:1516-1526. PMID: 11357156. PubMed  
  2. Vernino S, Geschwind MD, Boeve B. Autoimmune encephalopathies. Neurologist. 2007;13:140-147. PMID: 17495758. PubMed  
  3. Hamaguchi T, Noguchi-Shinohara M, Nozaki I, et al. The risk of iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease through medical and surgical procedures. Neuropathology. 2009;29:625-631. PMID: 19659942. PubMed  
  4. Folkhälsomyndigheten: Creutzfeldt-Jakobs sjukdom www.folkhalsomyndigheten.se  
  5. Vitali P, Maccagnano E, Caverzasi E, et al. Diffusion-weighted MRI hyperintensity patterns differentiate CJD from other rapid dementias. Neurology. 2011;76:1711-1719. PMID: 21471469. PubMed  
  • Michael Mazya, med dr och specialistläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Tidigare sakkunniga

  • Karl Ekbom, docent och fd överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim