Atypisk mykobakterieinfektion

Basfakta

Definition

  • Infektion med atypisk mykobakterie.
  • Atypiska mykobakterier kallas också MOTT (mycobacterium other than tubercle bacilli) eller icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM, non tuberculous mycobacteria).
  • Atypiska mykobakterier är en stor grupp av arten mykobakterier som inte tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet.
  • Vanligtvis opportunistisk infektion hos personer med nedsatt immunförsvar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning och kontroll


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.