Gå direkt till huvudinnehållet

Mycoplasma genitalium

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i urinrör eller inre genitalier med bakterien Mycoplasma genitalium. Överförs sexuellt.
Förekomst:
Omfattas inte av smittskyddslagen och därför osäker förekomst, men troligen mindre vanligt än klamydia.  
Symtom:
Uretrala flytningar, dysuri, inga specifika symtom.
Kliniska fynd:
Vid undersökning uretral flytning eller inga specifika symtom.
Diagnostik:
Laboratoriediagnostik av M. genitalium baseras på NAAT med hög specificitet.
Behandling:
Behandlas med azitromycin.
  1. Läkemedelsverket. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation. 2015. Hämtad 2020-09-14. lakemedelsverket.se  
  2. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), Sektionen för Venereologi. Rekommendationer Mycoplasma genitalium. Publicerad 2019. Hämtad 2020-09-16. www.ssdv.se  
  3. Unemo M, Salado-Rasmussen K, Hansen M, et al. Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016. Clin Microbiol Infect. 2018;24(5);533-9.
  4. Björnelius E. Mycoplasma genitalium – en ny utmaning för våra mottagningar. Läkartidningen. 2021;118:21062 lakartidningen.se  
  5. Seña AC, Lee JY, Schwebke J, et al. A Silent Epidemic: The Prevalence, Incidence and Persistence of Mycoplasma genitalium Among Young, Asymptomatic High-Risk Women in the United States. Clin Infect Dis 2018; 67: 73-9. pmid:29342269 PubMed  
  6. Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(10):1650-1656. doi:10.1111/jdv.13849 DOI  
  7. Hughes G, Saunders J. Mycoplasma genitalium: the next sexually transmitted superbug? Editorial. BMJ 2018; 363: k4376. doi:10.1136/bmj.k4376 DOI  
  • Athena Adeli, ST-läkare internmedicin, S:t Görans sjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå