Gå direkt till huvudinnehållet

Lymfogranuloma venereum

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sexuellt överförbar systemisk sjukdom, förorsakad av bakterien Chlamydia trachomatis serotyp L1, L2 eller L3.
Förekomst:
Sedan 2007 har mer än 100 fall i Sverige setts, 84 % har varit hiv-positiva vid tidpunkt för diagnos.
Symtom:
Inkubationstid 3–30 dager. Initialt ett smärtfritt sår eller vesikel på yttre könsorganet eller anorektalt. Efter några veckor uppstår lokal lymfkörtelsvullnad och proktit.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är smärtfria sår eller vesikler på yttre könsorganet eller anorektalt samt efterhand proktit.
Diagnostik:
Mikrobiologisk provtagning, antikroppar.
Behandling:
Doxycyklin 100 mg x2 i minst 21 dagar.
  1. Läkemedelsverket. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – bakgrundsdokumentation. 2015. Hämtad 2020-08-13. medibas.se  
  2. Quinn TC, Goodell SE, Mkrtichian E, Schuffler MD, Wang SP, Stamm WE, et al. Chlamydia trachomatis proctitis. N Engl J Med 1981; 305: 195-200. New England Journal of Medicine  
  3. Williams D, Churchill D. Lesson of the week: Ulcerative proctitis in men who have sex with men: an emerging outbreak. BMJ 2006; 332: 99-100. www.bmj.com  
  4. Forrester B, Pawade J, Horner P. The potential role of serology in diagnosing chronic lymphogranuloma venereum (LGV): a case of LGV mimicking Chrohn's disease. Sex Transm Infect 2006; 82: 139-41. PubMed  
  5. Wang SP, Kuo CC, Grayston JT. A simplified method for immunological typing of trachoma-inclusion conjunctivitis - lymphogranuloma venereum organisms. Infect Immun 1973; 7: 356. PubMed  
  6. http://www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se  
  7. Nieuwenhuis RF, Ossewaarde JM, Gotz HM, et al. Resurgence of lymphogranuloma venereum in Western Europe: an outbreak of Chlamydia trachomatis serovar L2 proctitis in Netherlands among men who have sex with men. Clin Infect Dis 2004; 39: 996-1003. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro