Gå direkt till huvudinnehållet

Kondylom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Condylomata acuminata, könsvårtor. Sexuellt överförd vårtbildande infektion med humant papillomvirus (HPV, särskilt typ 6 och 11).
Förekomst:
Vanlig diagnos i primärvården.
Symtom:
Synliga vårtor i vulva, perianalt, vaginalväggen, förhuden, penisskaftet eller skrotum. Vårtor förekommer också intraanalt, i urinrörsmynningen, på ollon och cervix. 
Kliniska fynd:
Typiskt utseende av 1–3 mm stora vårtor som ofta är spetsiga eller stjälkade. De är hudfärgade eller vitaktiga.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd, inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
Behandling:
Lokalbehandling eller kirurgisk åtgärd. Kvadrivalent HPV-vaccin skyddar mot kondylom.
 1. Karnes JB, Usatine RP. Mangagement of external genital warts. Am Fam Physician. 2014 Sep 1;90(5):312-318. PubMed  
 2. SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram. Publicerad: 2016-05-27. Rapportnr: 2016_02. Hämtad 2019-08-30 www.sbu.se  
 3. Chow EPF, Carter A, Vickers T, Fairley CK, McNulty A, Guy RJ, Regan DG, Grulich AE, Callander D, Khawar L, Machalek DA, Donovan B. Effect on genital warts in Australian female and heterosexual male individuals after introduction of the national human papillomavirus gender-neutral vaccination programme: an analysis of national sentinel surveillance data from 2004-18. Lancet Infect Dis. 2021 Dec;21(12):1747-1756. doi: 10.1016/S1473-3099(21)00071-2. Epub 2021 Jul 30. PMID: 34339639 PubMed  
 4. Buck HW. Warts (genital). Clinical Evidence 2010; 8: 1602. Clinical Evidence  
 5. De Sanjosé, S., Brotons, M., & Pavón, M. A. (2018). The natural history of human papillomavirus infection. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 47, 2–13. doi:10.1016/j.bpobgyn.2017.08.015 DOI  
 6. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, rekommendationer för Genital Papillomvirus Infektion (GPVI), 2019 Hämtad 2020-11-02 www.ssdv.se  
 7. Pennycook KB, McCready TA. Condyloma Acuminata. Updated 2020 Aug 8. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547667/
 8. Aksoy, P., Gottschalk, E. Y., & Meneses, P. I. (2017). HPV entry into cells. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 772, 13–22. doi:10.1016/j.mrrev.2016.09.004 DOI  
 9. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010 published correction appears in MMWR Recomm Rep. 2011;60(1):18. MMWR Recomm Rep. 2010;59(RR-12):1–110. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. French L, Nashelsky J, White D. What is the most effective treatment for external genital warts? J Fam Pract 2002; 51: 313. PubMed  
 11. Grillo-Ardila CFAngel-Muller ESalazar-Diaz LC. Imiquimod for anogenital warts in non-immunocompromised adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 1;11:CD010389. Cochrane (DOI)  
 12. Patel C, Brotherton JM, Pillsbury A. The impact of 10 years of human papillomavirus (HPV) vaccination in Australia: what additional disease burden will a nonavalent vaccine prevent? Euro Surveill. 2018 Oct;23(41):1700737. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.41.1700737. PMID: 30326995 PubMed  
 13. Goodman MT, Shvetsov YB, McDuffie K, et al. Prevalence, acquisition and clearance of cervical human papillomavirus infection among women with normal cytology: Hawaii Human Papillimavirus cohort study. Cancer Res 2008; 68: 8813-24. PubMed  
 14. Shvetsov YB, Hernandez BY, McDuffie K, et al. Duration and clearance og anal human papillomavirus (HPV) infection among women: the Hawaii HPV cohort study. Clin Infect Dis 2009; 48: 547-9. PubMed  
 15. Wang XL, Wang HW, Wang HS, Xu SZ, Liao KH, Hillemans P. Topical 5-aminolaevulinic acid-photodynamic therapy for the treatment of urethral condylomata acuminata. Br J Dermatol 2004; 151: 880-5. PubMed  
 16. Zhu YP, Jia ZW, Dai B, et al. Relationship between circumcision and human papillomavirus infection: a systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2017;19(1):125–131. doi:10.4103/1008-682X.175092 DOI  
 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro

Tidigare sakkunniga

 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL