Gå direkt till huvudinnehållet

Genital klamydiainfektion hos män

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sexuellt överförbar infektion som orsakas av Chlamydia trachomatis.
Förekomst:
Under 2019 diagnostiserades 34 726 fall av genital klamydiainfektion i Sverige, varav 44,1 % var män.
Symtom:
Ofta asymtomatiskt. Eventuellt sveda vid vattenkastning, klåda i urinröret och sparsamma flytningar som ofta är färglösa kan förekomma.
Kliniska fynd:
Oftast asymtomatiskt. Kan i vissa fall orsaka uretrittecken, eventuella flytningar är relativt sparsamma och mer mukoida än purulenta. I vissa fall epididymit.
Diagnostik:
Urinprov är den rekommenderade metoden för män.
Behandling:
Behandling med antibiotika. Partner som säkert blivit exponerad ska också behandlas. Klamydiainfektion klassas som allmänfarlig sjukdom och ska därför anmälas samt smittspåras.
 1. Folkhälsomyndigheten. Statistik klamydiainfektion. Hämtad 2020-08-13. www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. Behandlingsrekommendationer vid sexuellt överförbar sjukdom, Läkemedelsverket, 2015 http://www.lakemedelsverket.se/ www.lakemedelsverket.se
 3. O'Connell CM, Ferone ME. Chlamydia trachomatis Genital Infections. Microb Cell. 2016 Sep 5;3(9):390-403. doi: 10.15698/mic2016.09.525. PMID: 28357377; PMCID: PMC5354567.
 4. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Klamydia och Lymphogranuloma venereum (LGV), läkarinformation. medibas.se  
 5. Lanjouw E, Ossewaarde JM, Stary A et al. European guideline for the management of Chlamydia trachomatis infections. International union against sexually transmitted infections, 2010 www.iusti.org  
 6. Mathew T, O'Mahony C, Mallinson H.. Shortening the voiding interval for men having chlamydia nucleic acid amplification tests.. Int J STD AIDS 2009 ; Nov;20(11): 752-3. pmid:19875829 PubMed  
 7. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation, Klamydiainfektion. Hämtad 2020-08-13. www.folkhalsomyndigheten.se  
 8. Svenska Sällskapet för dermatologi och venereologi. Riktlinjer STI: Genital klamydiainfektion inklusive lymfogranuloma venerum (LGV) 2017. Hämtad 2019-09-04 www.ssdv.se  
 9. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner-behandlingsrekommendation www.lakemedelsverket.se  
 10. Lau A, Kong FYS, Fairley CK, et al. Azithromycin or Doxycycline for Asymptomatic Rectal Chlamydia trachomatis. N Engl J Med. 2021 Jun 24;384(25):2418-2427. PMID: 34161706 PubMed  
 11. Li P, Yuan T, Fitzpatrick T et al. Association between rectal douching and HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect. 2019 Sep;95(6):428-436. doi: 10.1136/sextrans-2019-053964 DOI  
 12. de la Maza LM, Zhong G, Brunham RC. Clin Vaccine Immunol. 2017 Apr; 24(4): e00543-16.Published online 2017 Apr 5. Prepublished online 2017 Feb 22. doi: 10.1128/CVI.00543-16 DOI
 13. Carter JD, Hudson AP.. The evolving story of chlamydia-induced reactive arthritis.. Curr Opin Rheumatol 2010; 22(4): 424-30. doi:10.1097/BOR.0b013e32833a43a2.
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro