Gå direkt till huvudinnehållet

Genital klamydiainfektion hos kvinnor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Genital klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.
Förekomst:
Vanligast i åldersgrupper under 25 år. Det rapporteras mellan 32 000 till 40 000 fall årligen i Sverige, sjukdomen är anmälningspliktig. 
Symtom:
Ofta asymtomatisk. Kan ge något ökad mängd flytningar och småblödningar, eller dysuri utan tydlig trängningskänsla eller ökad frekvens. 
Kliniska fynd:
Vid symtomgivande infektion ses i regel flytning från vagina. Lättblödande cervix med mukopurulent sekret kan noteras. Eventuellt moderat palpationsömhet över uterus och adnexa vid bäckeninfektion. 
Diagnostik:
Företrädelsevis PCR på urin och sekret. CRP kan vara förhöjt om det utvecklats till en bäckeninfektion. 
Behandling:
Vid okomplicerad sjukdom ges doxycyklin peroralt 100 mg 2 × 1 första dagen och 100 mg × 1 i ytterligare 8 dagar, alternativt doxycyklin 100 mg × 2 peroralt i 1 vecka. 
 1. Folkhälsomyndigheten: Statistik klamydiainfektion. Hämtad 2019-09-02 www.folkhalsomyndigheten.se  
 2. WHO Guidelines for the Treatment of Chlamydia trachomatis, 2016. Hämtad 2019-09-04 www.who.int  
 3. Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad: Klamydia och Lymphogranuloma venereum (LGV), Läkarinformation, 2016. Hämtad 2019-09-04
 4. Mishori R, McClaskey EL, Winklerprins VJ. Chlamydia trachomatis infections: screening, diagnosis, and management. Am Fam Physician 2012; 86: 1127-32. American Family Physician  
 5. Miller KE. Diagnosis and treatment of Chlamydia trachomatis infection. Am Fam Physician 2006; 73: 1411-6. American Family Physician  
 6. Behandlingsrekommendationer vid sexuellt överförbar sjukdom, Läkemedelsverket, 2015 http://www.lakemedelsverket.se/ www.lakemedelsverket.se  
 7. SBU. Urinprov vid diagnostik av klamydia hos kvinnor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU Alert-rapport nr 2010-05. ISSN 1652-7151. www.sbu.se  
 8. Lunny C, Taylor D, Hong L et al. Self-Collected versus Clinician-Collected Sampling for Chlamydia and Gonorrhea Screening: A Systemic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015 Jul 13;10(7):e0132776. doi: 10.1371/journal.pone.0132776. DOI  
 9. Svenska Sällskapet för dermatologi och venereologi. Riktlinjer STI: Genital klamydiainfektion inklusive lymfogranuloma venerum (LGV) 2017. Hämtad 2019-09-04 www.ssdv.se  
 10. Roberts SW, Sheffield JS, McIntire DD, Alexander JM. Urine screening for Chlamydia trachomatis during pregnancy. Obstet Gynecol 2011; 117: 883-5. PubMed  
 11. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Klamydia. Sesampärmen. Senast uppdaterad December 2020 (hämtad 2022-06-23). kunskapsstodforvardgivare.se  
 12. Tsai CS, Shepherd BE, Vermund SH. Does douching increase risk of sexually transmitted infections? A prospective study in high-risk adolescents. Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 38. PubMed  
 13. Li P, Yuan T, Fitzpatrick T et al. Association between rectal douching and HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. Sex Transm Infect. 2019 Sep;95(6):428-436. doi: 10.1136/sextrans-2019-053964. DOI  
 14. de la Maza LM, Zhong G, Brunham RC. Clin Vaccine Immunol. 2017 Apr; 24(4): e00543-16.Published online 2017 Apr 5. Prepublished online 2017 Feb 22. doi: 10.1128/CVI.00543-16 DOI  
 15. Horner PJ, Boag F. 2006 UK national guideline for the management of genital tract infection with Chlamydia trachomatis. London (UK): British Association of Sexual Health and HIV (BASHH); 2006. Accessed March 22, 2012. www.bashh.org  
 16. Carter JD, Hudson AP.. The evolving story of chlamydia-induced reactive arthritis.. Curr Opin Rheumatol 2010; 22(4): 424-30. doi:10.1097/BOR.0b013e32833a43a2. DOI  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro