Herpes genitalis

  • Definition:En recidiverande sexuellt överförd sjukdom som beror på herpes simplex-virus 2 (HSV-2) eller herpes simplex-virus 1 (HSV-1). 
  • Förekomst:I den vuxna befolkningen i Europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. 
  • Symtom:Vid primärinfektion med HSV-2 är runt 70 % asymtomatiska. Vid symtomatiska primärinfektioner kan förutom vesikler som bildar smärtsamma sår, även allmäntillståndet vara påverkat. Vid recidiv är symtomen mildare och kan föregås av prodromalsymtom.
  • Kliniska fynd:Sårbildning i genitalområdet. Ibland förstorade lymfkörtlar i området. Vid primärinfektion kan feber ses.
  • Diagnostik:Vid tveksamhet kring diagnosen kan lokalt prov tas för undersökning, vanligtvis PCR.
  • Behandling:Peroral behandling med antivirala medel kan ges både för att förhindra skov, vid skov samt vid täta episoder för att förhindra uppkomsten av skov.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.