Gå direkt till huvudinnehållet

Herpes genitalis

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En recidiverande sexuellt överförd sjukdom som beror på herpes simplex-virus 2 (HSV-2) eller herpes simplex-virus 1 (HSV-1). 
Förekomst:
I den vuxna befolkningen i Europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. 
Symtom:
Vid primärinfektion med HSV-2 är runt 70 % asymtomatiska. Vid symtomatiska primärinfektioner kan förutom vesikler som bildar smärtsamma sår, även allmäntillståndet vara påverkat. Vid recidiv är symtomen mildare och kan föregås av prodromalsymtom.
Kliniska fynd:
Sårbildning i genitalområdet. Ibland förstorade lymfkörtlar i området. Vid primärinfektion kan feber ses.
Diagnostik:
Vid tveksamhet kring diagnosen kan lokalt prov tas för undersökning, vanligtvis PCR.
Behandling:
Peroral behandling med antivirala medel kan ges både för att förhindra skov, vid skov samt vid täta episoder för att förhindra uppkomsten av skov.
 1. Groves MJ. Genital herpes: a review. Am Fam Physician. 2016 Jun 1;93(11):928-934.
 2. Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 30;(8):CD010684. PMID: 27575957 PubMed  
 3. Bernstein DI, Bellamy AR, Hook EW III, et al. Epidemiology, clinical presentation, and antibody response to primary infection with herpes simplex virus type 1 and type 2 in young women. Clin Infect Dis. 2013;56(3):344–351.
 4. Gnann, J. W., & Whitley, R. J. (2016). Genital Herpes. New England Journal of Medicine, 375(7), 666–674. doi:10.1056/nejmcp1603178 DOI  
 5. Blystad H. Herpes simplexvirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet. Sist endret juli 2014. www.fhi.no  
 6. Stray-Pedersen B, Jettestad M, Norling B, Rokne J. Vulvovaginale infeksjoner. Veileder i generell gynekologi 2009. Norsk gynekologisk forening legeforeningen.no  
 7. Bernstein DI, Bellamy AR, Hook EW III, et al. Epidemiology, clinical presentation, and antibody response to primary infection with herpes simplex virus type 1 and type 2 in young women. Clin Infect Dis. 2013; 56(3): 344–351. pmid:23087395 PubMed  
 8. Centers for Disease Control and Prevention. 2015 sexually transmitted diseases treatment guidelines: genital HSV infections.. Accessed March 1, 2016. www.cdc.gov  
 9. Tronstein E, Johnston C, Huang M-L, et al. Genital shedding of herpes simplex virus among symptomatic and asymptomatic persons with HSV-2 infection. JAMA 2011; 305: 1441-9. Journal of the American Medical Association  
 10. LeGoff J, Péré H, Bélec L. Diagnosis of genital herpes simplex virus infection in the clinical laboratory published correction appears in Virol J. 2015;12:167. Virol J. 2014;11:83. Published 2014 May 12. doi:10.1186/1743-422X-11-83 DOI  
 11. Jaishankar D, Shukla D. Genital Herpes: Insights into Sexually Transmitted Infectious Disease. Microb Cell. 2016;3(9):438–450. Published 2016 Jun 27. doi:10.15698/mic2016.09.528 DOI  
 12. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, Sektionen för venereologi, Veronica Widén-Karlsson: Rekommendationer för Genital herpes. Hämtad 2019-09-16 www.ssdv.se  
 13. Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010684. DOI: 10.1002/14651858.CD010684.pub2. DOI  
 14. Le Cleach L, Trinquart L, Do G, Maruani A, Lebrun‐Vignes B, Ravaud P, Chosidow O. Oral antiviral therapy for prevention of genital herpes outbreaks in immunocompetent and nonpregnant patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD009036. DOI: 10.1002/14651858.CD009036.pub2. DOI  
 15. INFPREG - Kunskapscenter för infektioner under graviditet, herpes simplex. Hämtad 2019-09-12 www.medscinet.se  
 16. Kaufmann JK, Flechtner JB. Curr Opin Virol. Evolution of rational vaccine designs for genital herpes immunotherapy. 2016 Apr;17:80-86. doi: 10.1016/j.coviro.2016.01.021. medibas.se  
 17. Sauerbrei A. Optimal management of genital herpes: current perspectives. Infect Drug Resist. 2016;9:129–141. Published 2016 Jun 13. doi:10.2147/IDR.S96164 DOI  
 18. Hollier LM, Wendel GD. Third trimester antiviral prophylaxis for preventing maternal genital herpes simplex virus (HSV) recurrences and neonatal infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004946. DOI: 10.1002/14651858.CD004946.pub2. DOI  
 19. Belshe RB, Leone PA, Bernstein DI, et al. Efficacy results of a trial of a herpes simplex vaccine. N Engl J Med 2012; 366: 34-43. New England Journal of Medicine  
 20. Freeman EE, Weiss HA, Glynn JR, et al. Herpes simplex virus 2 infection increases HIV acquisition in men and women: systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. AIDS 2006; 20: 73-83. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro