Gå direkt till huvudinnehållet

Gonorré

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sexuellt överförbar infektion förorsakad av Neisseria gonorrhoeae. Ofta koinfektion med andra sexuellt överförbara sjukdomar.
Förekomst:
År 2019 i Sverige anmäldes 3 245 fall av gonorré, vilket motsvarar en incidens på 31 fall per 100 000 invånare. Det var en ökning på 20 % jämfört föregående år.
Symtom:
 Inkubationstid är mellan 2–7 dagar. Asymtomatisk infektion är vanligare hos kvinnor. Miktionssveda och uretritsymtom som avflöde är vanligaste symtomen. Ibland feber samt ledsmärta. Proktit vid anal gonorré.
Kliniska fynd:
Hos kvinnor ses oftast cervicit och ökad mängd flytningar. Eventuellt ömhet över uterus och över adnexa. Hos män ses rodnad i uretraöppningen och mukopurulent avflöde. Disseminerad infektion förekommer.
Diagnostik:
PCR i urinprov hos män, vaginalprov hos kvinnor. Eventuellt hals- och rektumprov. Vid positiv PCR utförs odling för resistensbestämmelse.
Behandling:
Snabb uppstart av antibiotika och partnerbehandling. Smittspårning.
  1. Folkhälsomyndigheten. Årsrapporter, Gonorré 2019. Hämtad 2020-08-14 www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om gonorré. Publicerad 2020-01-29. Hämtad 2020-08-14. slf.se  
  3. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om gonorré. Hämtad 2020-08-14. www.folkhalsomyndigheten.se  
  4. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarnas patientinformation om gonorré. Publicerad 2020-01-29. Hämtad 2020-08-14. slf.se  
  5. Sexuellt överförbara bakteriella infektioner-behandlingsrekommendation www.lakemedelsverket.se  
  6. Turner CF, Rogers SM, Miller HG, Miller WC et al. Untreated gonococcal and chlamydial infection in a probability sample of adults. JAMA 2002; Feb 13;287(6): 726-33. pmid:11851539 PubMed  
  7. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56. PubMed  
  8. Andersson J. Fortsatt ökning av gonorré i Sverige. Lakartidningen.se 2018-01-11 lakartidningen.se  
  • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet