Hepatit G

  • DEFINITION:Det är något oklart om viruset/virusen kan ge en betydande leversjukdom. Troligtvis ger det en leversjukdom som inte är relevant.
  • FÖREKOMST:Sällsynt.
  • SYMTOM:Inga säkra kliniska symtom.
  • KLINISKA FYND:Inga kliniska fynd.
  • DIAGNOSTIK:Serologiska tester har okänd validitet.
  • BEHANDLING:Ingen behandling. 

Basfakta

Definition

  • Sjukdomen betecknas även HGV-infektion eller GBV-infektion, efter kirurgen GB som viruset först klonades från.
  • Viruset är ett RNA-virus i gruppen flavivirus.
  • Det är för närvarande oklart om viruset/virusen kan ge betydande leversjukdom. Mest sannolikt orsakar det inte någon kliniskt relevant leversjukdom.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.