Hepatit E

  • DEFINITION:Hepatit E är en akut hepatit som orsakas av hepatit E-virus (HEV). Smittan är vattenburen, eventuellt är den också överförbar från matvaror eller direkt från djur.
  • FÖREKOMST:Epidemisk form ses ofta i låginkomstländer. Sporadiska fall med smittan ses i höginkomstländer. Hos individer med normalt immunförsvar blir smittan inte kronisk.
  • SYMTOM:Inkubationstiden är 3–8 veckor. Prodromalfas ses ofta med allmänna symtom, senare ses ikterisk fas och därefter gradvis rekonvalescens.
  • KLINISKA FYND:Ikterus, eventuellt ses förstorad lever och mjälte.
  • DIAGNOSTIK:ALAT är förhöjt, PCR kan utföras på blod eller avföring, positiv HEV anti-IgM ses i symtomatisk fas.
  • BEHANDLING:Konservativ, symtomlindrande och stöttande behandling. Hygieniska förhållningsregler vid resa i endemiska områden.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.