Hepatit D

  • DEFINITION:Hepatit D-virus (HDV) är ett inkomplett virus som kräver symbios med hepatit B-virus och ger allvarligare förlopp av hepatiten. 
  • FÖREKOMST:Beräkningar visar att hepatit D finns hos cirka 4 % av de med hepatit B. 
  • SYMTOM:Sjukdomsbilden är samma som vid hepatit B. 
  • KLINISKA FYND:Kliniska fynd kan variera från godartad akut hepatit till fulminant hepatit, och från asymtomatiskt bärartillstånd till snabbt progridrande kronisk leversjukdom. 
  • DIAGNOSTIK:Diagnos ställs vid påvisning av antikroppar, anti-HDV-IgM, vid akut infektion och anti-HDV-IgG efter en akut fas och vid kronisk infektion. 
  • BEHANDLING:Behandlingsmålet är att eliminera viruset eller uppnå långvarig supression av både HDV och HBV. Interferon är den aktuella behandlingen. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.