Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit D

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hepatit D-virus (HDV) är ett inkomplett virus som kräver symbios med hepatit B-virus och ger allvarligare förlopp av hepatiten. 
Förekomst:
Beräkningar visar att hepatit D finns hos cirka 4 % av de med hepatit B. 
Symtom:
Sjukdomsbilden är samma som vid hepatit B. 
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan variera från godartad akut hepatit till fulminant hepatit, och från asymtomatiskt bärartillstånd till snabbt progridrande kronisk leversjukdom. 
Diagnostik:
Diagnos ställs vid påvisning av antikroppar, anti-HDV-IgM, vid akut infektion och anti-HDV-IgG efter en akut fas och vid kronisk infektion. 
Behandling:
Behandlingsmålet är att eliminera viruset eller uppnå långvarig supression av både HDV och HBV. Interferon är den aktuella behandlingen. 
  1. Negro F, Lok ASF. Diagnosis of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated Jun 28, 2018 UpToDate  
  2. Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation och sjukdomsstatistik om hepatit D. Hämtad 2019-06-17 www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Hughes SA, Wedemeyer H, Harrison PM. Hepatitis delta virus - Seminar. Lancet 2011; 378: 73-85. PubMed  
  4. Wu, JC, Choo, KB, Chen, CM, et al. Genotyping of hepatitis D virus by restriction-fragment length polymorphism and relation to outcome of hepatitis D. Lancet 1995; 346: 939. PubMed  
  5. Negro F, Lok ASF. Treatment and prevention of hepatitis D virus infection. UpToDate, last updated February 17, 2009. UpToDate  
  6. Smedile A, Lavarini C, Crivelli O, Raimondo G, Fassone M, Rizzetto M . adioimmunoassay detection of IgM antibodies to the HBV-associated delta (delta) antigen:" clinical significance in delta infection.. J Med Virol. 1982 ; 9(2): 131. pmid: 6175733 PubMed  
  7. Bahcecioglu IH, Sahin A. Treatment of delta hepatitis: today and in the future - a review. Infect Dis (Lond). 2017 Apr. 49(4):241-50.
  8. Wedermeyer H, Aleman S, Brunetto MR, et al . A Phase 3, Randomized Trial of Bulevirtide in Chronic Hepatitis D. N ENgl J Med 2023; 389: 22-32. pmid:37345876 PubMed  
  • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet.