Hepatit C

Sammanfattning

  • Definition:Inflammation i levern orsakad av hepatit C-virus (HCV). HCV-infektionen blir kronisk hos cirka 60–80 %. Sprutnarkomaner är den grupp som är mest utsatt. I cirka 45 % av fallen är smittvägen okänd.
  • Förekomst:I Sverige bedöms cirka 35 000–45 000 personer ha en akut eller kronisk hepatit C-infektion. Globalt beräknas 71 miljoner människor ha kronisk hepatit C, motsvarande 1 % av världens befolkning.
  • Symtom:Den akuta fasen av infektionen är vanligtvis subklinisk (cirka 70 %) eller har ett lindrigt kliniskt förlopp. Patienter utan symtom spontanläker sällan och när infektionen blir kronisk fortgår tillståndet vanligtvis länge utan symtom. Efter ett varierande antal år kan HCV-infektionen leda till cirros, leversvikt och primär levercancer.
  • Kliniska fynd:Vanligen inga patologiska kliniska fynd. Vid akut symtomatisk hepatit C ses ofta ikterus och ibland svullen, ömmande lever. I sent skede, vid levercirros, kan kliniska fynd talande för portal hypertension och leversvikt uppstå (spider naevi, förstorad lever, ascites, esofagusvaricer).
  • Diagnostik:Diagnosen bekräftas med virologisk diagnostik (anti-HCV, HCV-RNA).
  • Behandling:Kombinationer av nya direktverkande antivirala läkemedel – i grupperna polymerashämmare, proteashämmare och NS5A-hämmare.

Basfakta

Definition

  • Inflammation i levern orsakad av hepatit C-virus (HCV).1
  • HCV identifierades 1989.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.