Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit C

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i levern orsakad av hepatit C-virus (HCV). HCV-infektionen blir kronisk hos cirka 60–80 %. Sprutnarkomaner är den grupp som är mest utsatt. I cirka 45 % av fallen är smittvägen okänd.
Förekomst:
I Sverige bedöms cirka 35 000–45 000 personer ha en akut eller kronisk hepatit C-infektion. Globalt beräknas 71 miljoner människor ha kronisk hepatit C, motsvarande 1 % av världens befolkning.
Symtom:
Den akuta fasen av infektionen är vanligtvis subklinisk (cirka 70 %) eller har ett lindrigt kliniskt förlopp. Patienter utan symtom spontanläker sällan och när infektionen blir kronisk fortgår tillståndet vanligtvis länge utan symtom. Efter ett varierande antal år kan HCV-infektionen leda till cirros, leversvikt och primär levercancer.
Kliniska fynd:
Vanligen inga patologiska kliniska fynd. Vid akut symtomatisk hepatit C ses ofta ikterus och ibland svullen, ömmande lever. I sent skede, vid levercirros, kan kliniska fynd talande för portal hypertension och leversvikt uppstå (spider naevi, förstorad lever, ascites, esofagusvaricer).
Diagnostik:
Diagnosen bekräftas med virologisk diagnostik (anti-HCV, HCV-RNA).
Behandling:
Kombinationer av nya direktverkande antivirala läkemedel – i grupperna polymerashämmare, proteashämmare och NS5A-hämmare.
 1. Patel K, Muir AJ, McHutchison JG. Diagnosis and treatment of chronic hepatitis C infection. BMJ 2006; 332: 1013-7. PubMed  
 2. Folkhälsomyndigheten. Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C-infektion i Sverige 2015. Hämtad 2018-04-27 www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. Hillgren K, Sarkar K, Elofsson S, Britton S. Utbrett riskbeteende bland injektionsmissbrukare. Över 80 procent HCV-smittade – 7 procent har HIV, visar första baslinjestudien.. Läkartidningen 2012; 19-26;109(25):: 1221-5.
 4. Folkhälsomyndigheten. Hepatit C. 2018-04-27 www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017.Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. apps.who.int  
 6. Smith DG, Bukh J, Kuiken C. Expanded classification of hepatitis C virus into 7 genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment web resource. Hepatology 2014; 59: 318. pmid:24115039 PubMed  
 7. Weiland, Ola. Genombrott för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion. Läkartidningen 2014-11-19. www.lakartidningen.se  
 8. Lindh M, Hannoun C. Genotyping of hepatitis C virus by Taqman real-time PCR. J Clin Virol 2005; 34: 108-114. PMID: 16157261. PubMed  
 9. Paintsil E, He H, Peters C, Lindenbach BD, Heimer R. Survival of hepatitis C virus in syringes: implcation for transmission among injection drug users. J Infect Dis 2010; 202: 984-90. PubMed  
 10. Lauer GM, Walker BD. Hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2001; 345: 41-52. PubMed  
 11. Indolfi G, Resti M. Perinatal transmission og hepatitis C virus infection. JMed Virol 2009; 81: 836-43. PubMed  
 12. Mok J, Pembrey L, Tovo PA et al. When does mother to child transmission of hepatitis C virus occur? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90: F156-60. PubMed  
 13. Pembrey L, Newell ML, Tovo PA et al. The management of HCV infected pregnant women and their children European paediatric HCV network. J Hepatol 2005; 43: 515-25. PubMed  
 14. Terrault NA, Dodge JL, Murphy EL. Sexual transmission of hepatitis C virus among monogamous heterosexual couples: the HCV partners study. Hepatology 2013; 57: 881. pmid:23175457 PubMed  
 15. Sulkowski MS, et al. Needlestick transmission of hepatitis C. JAMA 2002; 287: 2406-13. PubMed  
 16. Socialstyrelsen. Rekommendation för screening av patientgrupper som fått blodtransfusion i Sverige före 1992 - Reviderad juni 2012 www.socialstyrelsen.se  
 17. Seeff LB. Natural history og hepatitis C. Hepatology 1997; 26: 21S. pmid:9305659 PubMed  
 18. Gerlach JT, Diepolder HM, Zachoval R. Acute hepatitis C: high rate of both spontaneous and treatment-induced viral clearance. Gastroenetrology 2003; 125: 80. pmid:12851873 PubMed  
 19. Loomba R, Rivera MM, McBurney R. The natural history of acute hepatitis C: clinical presentation, laboratory findings and treatment outcomes. Alliment Pharmacol Ther 2011; 33: 559. pmid:21198704 PubMed  
 20. Micallef JM, Kaldor JM, Dore GJ. Spontaneous viral clearance following acute hepatitis C infection: a systematic review of longitudinal studies. J Viral Hepat. 2006 Jan;13(1):34-41. PMID: 16364080 PubMed  
 21. Tong MJ, el-Farra NS, Reikes AR. Clinical outcomes after transfusion-associated hepatitis C. N Engl J Med 1995; 332: 1436. pmid:7739682 PubMed  
 22. Poynard T, Bedossa P, Poplon P. Natural history of liver fibrosis progression in patients with chronic hepatitis C. The OBSVIRC, METAVIR, CLINIVIR, and DOSVIRC groups. Lancet 1997; 349: 825. pmid:9121257 PubMed  
 23. Stål P, von Seth E, Bergquist A, Nemeth A, Weiland O. Elastografi – nytt hjälpmedel för diagnostik av kronisk leversjukdom. Lakartidningen. 2009 Dec 9-21;106(50-51):3412-4, 3416, 3418
 24. Sveriges kommuner och landsting. NT-rådets yttrande till landstingen gällande läkemedel vid kronisk hepatit C. 2017. janusinfo.se  
 25. Lawitz E, Sulkowski MS, Ghalib R, et al. Simeprevir plus sofosbuvir, with or without ribavirin, to treat chronic infection with hepatitis C virus genotype 1 in non-responders to pegylated interferon and ribavirin and treatment-naive patients: the COSMOS randomised study. Lancet. 2014 Jul 26. pii: S0140-6736(14)61036-9. PMID: 25078309. PubMed  
 26. Cholongitas E, Papatheodoridis GV. Sofosbuvir: a novel oral agent for chronic hepatitis C. Ann Gastroenterol. 2014;27(4):331-337. PMID: 25332066. PubMed  
 27. Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M, et al; AI444040 Study Group. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 2014;370:211-21. doi: 10.1056/NEJMoa1306218. DOI  
 28. Afdhal N, Zeuzem S, Kwo P, et al; ION-1 Investigators. Ledipasvir and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2014;370:1889-98. PMID: 24725239. PubMed  
 29. Afdhal N, Reddy KR, Nelson DR, et al; ION-2 Investigators. Ledipasvir and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 2014;370:1483-93. PMID: 24725238. PubMed  
 30. EMA rekommenderar att samtidig användning av vissa hepatit C-läkemedel och amiodaron undviks. Läkemedelsverket (2015-04-24). lakemedelsverket.se  
 31. Dalgard O, Konopski Z, Bosse FJ, et. al. Hepatitt C - utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: E1-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 32. Giordano TP, Henderson L, Landgren O, et al. Risk of non-Hodgkin lymphoma and lymphoprolierative precursor disease in UA veterans with hepatitis C virus. JAMA 2007; 297: 2010-7. Journal of the American Medical Association  
 33. Harris DR, Gonin R, Alter HJ, Wright EC, Buskell ZJ, Hollinger FB, et al. The relationship of acute transfusion-associated hepatitis to the development of cirrhosis in the presence of alcohol abuse. Ann Intern Med 2001; 134: 120-4. Annals of Internal Medicine  
 34. Delarocque-Astagneau E, Roudot-Thoraval F, Campése C, Desenclos JC. Past excessive alcohol consumption: a major determinant of severe liver disease among newly referred hepatitis C virus infected patients in hepatology reference centers, France, 2001. Ann Epidemiol 2005; 15: 551-7. PubMed  
 35. Carrat F, Fontaine H, Dorival C, et al. Clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C after direct-acting antiviral treatment: a prospective cohort study. Lancet 2019. pmid:30765123 PubMed  
 36. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Ann Intern Med. 2019 Sep 3;171(5):318-327. PMID: 31426090 PubMed  
 37. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. N Engl J Med. 2020;382(11):1018–1028. PMID: 32160663 PubMed  
 38. Ogawa E, Chien N, Kam L, et al. Association of Direct-Acting Antiviral Therapy With Liver and Nonliver Complications and Long-term Mortality in Patients With Chronic Hepatitis C. JAMA Intern Med 2022. pmid:36508196 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro