Hepatit B

  • Definition:Infektion i levern orsakad av hepatit B-virus (HBV). Kan medföra akut hepatit, kroniskt inaktivt bärartillstånd och kronisk hepatit med efterföljande leverskada. Smittar genom blod och kroppsvätskor såsom säd och saliv.
  • Förekomst:I Sverige anmäls årligen cirka 2 000 fall av nyinsjuknande av hepatit B.
  • Symtom:Inkubationstiden är cirka 1–6 månader. Majoriteten är asymtomatisk vid akut HBV-infektion, men vissa kan få symtom som feber, trötthet och dålig matlust (veckor till månader). Vissa kan få hepatitsymtom med ikterus, mörk urin och avfärgad avföring.
  • Kliniska fynd:Fynd som kan ses är hepato- eller splenomegali, lymfadenopati, urtikaria och ikterus. 
  • Diagnostik:HbsAg och anti-Hbc positivitet bekräftar smittan.
  • Behandling:Symtomatisk behandling oftast vid akut hepatit, vid allvarligare förlopp ibland antiviral behandling. Vid kronisk hepatit B finns indikation för behandling hos alla med tecken till cirros, eller vid aktiv inflammation och hög virusreplikation.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.