Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit B

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion i levern orsakad av hepatit B-virus (HBV). Kan medföra akut hepatit, kroniskt inaktivt bärartillstånd och kronisk hepatit med efterföljande leverskada. Smittar genom blod och kroppsvätskor såsom säd och saliv.
Förekomst:
Under perioden 2017–2021 rapporterades i Sverige 500–1 000 fall av hepatit B årligen.
Symtom:
Inkubationstiden är cirka 1–6 månader. Majoriteten är asymtomatisk vid akut HBV-infektion, men vissa kan få symtom som feber, trötthet och dålig matlust (veckor till månader). Vissa kan få hepatitsymtom med ikterus, mörk urin och avfärgad avföring.
Kliniska fynd:
Fynd som kan ses är hepato- eller splenomegali, lymfadenopati, urtikaria och ikterus. 
Diagnostik:
HbsAg och anti-Hbc positivitet bekräftar smittan.
Behandling
:Symtomatisk behandling oftast vid akut hepatit, vid allvarligare förlopp ibland antiviral behandling. Vid kronisk hepatit B finns indikation för behandling hos alla med tecken till cirros, eller vid aktiv inflammation och hög virusreplikation.
 1. Trépo, C., Chan, H. L. Y., & Lok, A. (2014). Hepatitis B virus infection. The Lancet, 384(9959), 2053–2063. doi:10.1016/s0140-6736(14)60220-8 DOI  
 2. Thuener, J. Hepatitis A and B Infections. Primary Care: Clinics in Office Practice 2017; 44(4): 621–629. doi:10.1016
 3. Folkhälsomyndigheten. Hepatit B – sjukdomsstatistik. Hämtad 2022-10-28 www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. Global hepatitis report, WHO 2017 apps.who.int  
 5. Hutin Y, Shalini D et Bulterys M. Preventing hepatitis B virus infection: milestones and targets. Bulletin of the World Health Organization 2018;96:443-443A. doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT.18.215210 dx.doi.org  
 6. Chang, MS et Nguyen MH. Epidemiology of hepatitis B and the role of vaccination. Best Practice and Research Clinical Gastroenterology, 2017, 31(3), 239–247. doi:10.1016/j.bpg.2017.05.008 DOI  
 7. Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet 2011; 378: 571-83. PubMed  
 8. Mysore, K. R., et Leung, D. H. Hepatitis B and C. Clinics in Liver Disease. 2018 doi:10.1016/j.cld.2018.06.002 DOI  
 9. Lam N-CV, Gotsch PB, Langan RC. Caring for pregnant women and newborns with hepatitis B or C. Am Fam Physician 2010; 82: 1225-9. American Family Physician  
 10. Sundaram V, Kowdley K. Management of chronic hepatitis B infection. BMJ 2015; 351: h4263. pmid:26491030 PubMed  
 11. WHO. Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Mars 2015.
 12. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV), Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019. www.google.com  
 13. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition. 25 Januari 2019
 14. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Ann Intern Med. 2019 Sep 3;171(5):318-327. PMID: 31426090 PubMed  
 15. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. N Engl J Med. 2020;382(11):1018–1028. PMID: 32160663 PubMed  
 • Soo Aleman, docent, överläkare, Patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet