Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit A

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hepatit A är inflammation i levern orsakad av hepatit A-virus.
Förekomst:
Årligen rapporteras runt 100 fall i Sverige, varav cirka hälften har smittas utomlands. 
Symtom:
Prodromala allmänsymtom ses cirka en vecka innan debut av ikterus.
Kliniska fynd:
Fysiska tecken kan ses i form av hepatomegali, splenomegali, bradykardi och lymfadenopati bak på halsen. 
Diagnostik:
Det föreligger hyperbilirubinemi, förhöjda levertransaminaser och positiv serologi för hepatit A-virus. 
Behandling:
Det finns ingen specifik behandling.
 1. Matheny SC, Kingery JE. Hepatitis A. Am Fam Physician 2012; 86: 1027-34. American Family Physician  
 2. Smittskyddsinstitutet. Statistik för Hepatit A: http://www.smittskydd.sinstitutet.se/statistik/hepatit-a/
 3. Fiore AE, Wasley A, Bell BP, for the Advisory Committee on Immunization Practices. Prevention of Hepatitis A through active or passive immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2006; 55(RR-7): 1-23.
 4. Cuthbert JA. Hepatitis A: old and new. Clin Microbiol Rev 2001; 14: 38-58. PubMed  
 5. Atkinson W. Hepatitis A. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 8th ed. Atlanta, Ga.: Centers for Disease Control and Prevention, 2005: 177-89, A11, A33-4.
 6. World Health Organization, Department of Communicable Disease Surveillance and Response. Hepatitis A. Accessed March 2, 2006, at: http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/HepatitisA_whocdscsredc2000_7.pdf.
 7. Prevention of hepatitis A through active or passive immunization: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 1999; 48: 1-37. PubMed  
 8. Smittskyddsläkarföreningen: Läkarinformation Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad, Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom, Hepatit A, 2013-12-13 1(2) . Hämtad 2020-04-20. www.slf.se  
 9. Kemmer NM, Miskovsky EP. Hepatitis A. Infect Dis Clin North Am 2000; 14: 605-15. PubMed  
 10. Heymann DL. Viral hepatitis A. In: Heymann DL, ed. Control of Communicable Diseases Manual. 18th ed. Washington, D.C.: American Public Health Association, 2004: 247-53.
 11. World Health Organization. Hepatitis A vaccine: WHO position paper. Accessed March 2, 2006, at: http://www.who.int/docstore/wer/pdf/2000/wer7505.pdf.
 12. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis surveillance. 2005; 60:8, 11-4, 22-4. Accessed March 2, 2006, at: http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/resource/pdfs/hep_surveillance_60.pdf.
 13. Centers for Disease Control and Prevention. Diagnosis and management of foodborne illnesses: a primer for physicians and other health care professionals. MMWR Recomm Rep 2004; 53(RR-4): 1-33.
 14. Utbrotten av hepatit A i Europa kopplade till sexuell smitta fortsätter. Folkhälsomyndigheten (2017) www.folkhalsomyndigheten.se  
 15. Victor JC, Monto AS, Surdina TY et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. PubMed  
 16. Rombo L. Foredrag ved 2. Nordiske Kongress i reisemedisin, Bergen, mai 2000.
 17. Sonder GJ, vanSteenbergen JE, Boovee LP, Peerbooms PG, Coutinho RA, van den Hoek A. Hepatitis A virus immunity and seroconversion among contacts of acute hepatitis A patients in Amsterdam, 1996-2000: an evaluation of current prevention policy. Am J Public Health 2004; 94: 1620-6. PubMed  
 18. Van Damme P, Banatvala J, Fay O, et al. Hepatitis A booster vaccination: is there a need?. Lancet 2003; 362: 1065-71. PubMed  
 19. Brundage SC, Fitzpatrick AN. Hepatitis A. Am Fam Physician 2006; 73: 2162-8. PubMed  
 20. Bianco E, DeMasi S, Mele A, Jefferson T. Effectiveness of immune globulins in preventing infectious hepatitis and hepatitis A: a systematic review. Dig Liver Dis 2004; 36: 834-42. PubMed  
 21. Victor JC, Monto AS, Surdina TY, et al. Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis. N Engl J Med 2007; 357: 1685-94. New England Journal of Medicine  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro