Gå direkt till huvudinnehållet

Yersiniainfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut gastrointestinal infektion förorsakad av yersiniabakterier, eventuellt med efterföljande utveckling av reaktiv artrit och/eller erythema nodosum.
Förekomst:
Incidensen är avtagande. De senaste åren har cirka 230–300 fall, per år setts i Sverige. 2018 var incidensen 2,7 fall per 100 000 invånare (280 fall). Den stora majoriteten smittas inom Sveriges gränser.
Symtom:
Typiska symtom är feber, diarré och magsmärtor. Vanligtvis varar dessa 1–3 veckor.
Kliniska fynd:
Få eller inga kliniska fynd, eventuellt ses artrit och/eller erythema nodosum i efterförloppet.
Diagnostik:
Aktuella prover är avföringsodling och serologiska prover. 
Behandling:
De flesta behöver ingen behandling. Tillståndet är självbegränsande. 
 1. Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.
 2. van der Heijden IM, Res PCM, Wilbrink B, et al. Yersinia enterocolitica: A cause of chronic polyarthritis. Clin Infect Dis 1997; 25:831. PubMed  
 3. Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad, Yersinia slf.se  
 4. Bottone EJ. Yersinia enterocolitica: The charisma continues. Clin Microbiol Rev 1997; 10: 257. PubMed  
 5. Shorter NA, Thompson MD, Mooney DP, Modlin JF. Surgical aspects of an outbreak of Yersinia enterocolitis. Pediatr Surg Int 1998; 13: 2. PubMed  
 6. Cover TL, Aber RC. Yersinia enterocolitica. N Engl J Med 1989; 321: 16. New England Journal of Medicine  
 7. Ostroff SM. Clinical features; diagnosis; and treatment of Yersinia enterocolitica infection. UpToDate, March 18, 2004. UpToDate  
 8. Ostroff SM, Kapperud G, Lassen J, et al. Clinical features of sporadic Yersinia enterocolitica infections in Norway. J Infect Dis 1992; 166: 812. PubMed  
 9. Cannon, CG, Linnemann, CC Jr. Yersinia enterocolitica infections in hospitalized patients: The problem of hospital-acquired infections. Infect Control Hosp Epidemiol 1992; 13: 139. PubMed  
 10. Fryden, A, Bengtsson, A, Foberg, U, et al. Early antibiotic treatment of reactive arthritis associated with enteric infections: Clinical and serological study. Br Med J 1990; 301: 1299. PubMed  
 11. Black RE, Slome S. Yersinia enterocolitica. Infect Dis Clin North Am 1988; 2: 625. PubMed  
 12. Bergmann TK, Vinding K, Hey H. Multiple hepatic abscesses due to Yersinia enterocolitica infection secondary to primary haemochromatosis. Scand J Gastroenterol 2001; 8: 891-5. PubMed  
 13. Leclercq A, Martin L, Vergnes ML et al. Fatal Yersinia enterocolitica biotype 4 serovar O:3 sepsis after red blood cell transfusion. Transfusion 2005; 45: 814-8. PubMed  
 14. Leirisalo-Repo M. Yersinia arthritis. Contrib Microbiol Immunol 1987; 9: 145. PubMed  
 15. Folkhälsomyndigheten, Statistik för Yersiniainfektion: www.folkhalsomyndigheten.se  
 • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet