Vibrio vulnificus, badsårsfeber

  • DEFINITION:Infektion med V. vulnificus i form av sårinfektion som kan utvecklas till sepsis (badsårsfeber), eller primär sepsis (matsmitta).
  • FÖREKOMST:I Sverige anmäldes cirka 50 fall av vibrioinfektioner under 2017. Högst incidens smittade i Sverige är under augusti–oktober.
  • SYMTOM:Bakterien kan komma in i ett sår medan man badar och spridas vidare i kroppen. Man kan också smittas genom att äta infekterade och okokta skaldjur (inga rapporterade fall från svenska livsmedel). 
  • KLINISKA FYND:Badsårsfeber – smärtsam cellulit som utvecklar sig snabbt, feber. Kan utvecklas till sepsis. Primär sepsis – sepsis där >50 % av patienterna inom 24 timmar utvecklar karakteristiska hudskador med svår cellulit med hemorragiska blåsor.
  • DIAGNOSTIK:Badning utomhus med öppet sår inom de tre senaste dygnen vid badsårsfeber. Intag av okokta skaldjur från områden med hög havstemperatur vid primär sepsis (inga rapporterade fall från svenska livsmedel). Sår- och/eller blododling.
  • BEHANDLING:Antibiotika. Aggressiv vätskebehandling och övervakning på intensivvårdsenhet brukar krävas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.