Gå direkt till huvudinnehållet

Vibrio vulnificus, badsårsfeber

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Infektion med V. vulnificus i form av sårinfektion som kan utvecklas till sepsis (badsårsfeber), eller primär sepsis (matsmitta).
FÖREKOMST:
I Sverige anmäldes cirka 50 fall av vibrioinfektioner under 2017. Högst incidens smittade i Sverige är under augusti–oktober.
SYMTOM:
Bakterien kan komma in i ett sår medan man badar och spridas vidare i kroppen. Man kan också smittas genom att äta infekterade och okokta skaldjur (inga rapporterade fall från svenska livsmedel). 
KLINISKA FYND:
Badsårsfeber – smärtsam cellulit som utvecklar sig snabbt, feber. Kan utvecklas till sepsis. Primär sepsis – sepsis där >50 % av patienterna inom 24 timmar utvecklar karakteristiska hudskador med svår cellulit med hemorragiska blåsor.
DIAGNOSTIK:
Badning utomhus med öppet sår inom de tre senaste dygnen vid badsårsfeber. Intag av okokta skaldjur från områden med hög havstemperatur vid primär sepsis (inga rapporterade fall från svenska livsmedel). Sår- och/eller blododling.
BEHANDLING:
Antibiotika. Aggressiv vätskebehandling och övervakning på intensivvårdsenhet brukar krävas.
 1. Bross MH, Soch K, Morales R, Mitchell RB. Vibrio vulnificus infection: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 539-44. PubMed  
 2. Dalsgaard I, Høi L, Siebeling RJ, Dalsgaard A.Indole-positive Vibrio vulnificus isolated from disease outbreaks on a Danish eel farm. Dis Aquat Organ. 1999 Feb 26;35(3):187-94 PubMed  
 3. Collin B, Rehnstam-Holm AS.Occurrence and potential pathogenesis of Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus on the South Coast of Sweden. FEMS Microbiol Ecol. 2011 Nov;78(2):306-13 PubMed  
 4. Horseman MA, Surani S. A comprehensive review of Vibrio vulnificus: an important cause of severe sepsis and skin and soft-tissue infection. Int J Infect Dis. 2011 Mar;15(3):e157-66 PubMed  
 5. Folkhälsomyndigheten. Statistik över smittsamma sjukdomar/Vibrioinfektioner. Hämtad 2019-04-19 www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Shapiro RL, Altekruse S, Hutwagner L, Bishop R, Hammond R, Wilson S, et al., for the Vibrio Working Group. The role of Gulf Coast oysters harvested in warmer months in Vibrio vulnificus infections in the United States, 1988-1996. J Infect Dis 1998; 178: 752-9. PubMed  
 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vibrio vulnificus infections associated with eating raw oysters-Los Angeles, 1996. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1996; 45: 621-4. PubMed  
 8. Vugia DJ, Tabnak F, Newton AE, et al. Impact of 2003 State Regulation on Raw Oyster–associated Vibrio vulnificus Illnesses and Deaths, California, USA. Center for Disease Control and Prevention. Emergin Infectious Diseases 2013. wwwnc.cdc.gov  
 9. Hsueh PR, Lin CY, Tang HJ, Lee HC, Liu JW, Liu YC, et al. Vibrio vulnificus in Taiwan. Emerg Infect Dis 2004; 10: 1363-8. PubMed  
 10. Klontz KC, Lieb S, Schreiber M, Janowski HT, Baldy LM, Gunn RA. Syndromes of Vibrio vulnificus infections. Clinical and epidemiologic features in Florida cases, 1981-1987. Ann Intern Med 1988; 109: 318-23. PMID: 3260760 PubMed  
 11. Chuang YC, Yuan CY, Liu CY, Lan CK, Huang AH. Vibrio vulnificus infection in Taiwan: report of 28 cases and review of clinical manifestations and treatment. Clin Infect Dis 1992; 15: 271-6. PubMed  
 12. Hlady WG, Klontz KC. The epidemiology of Vibrio infections in Florida, 1981-1993. J Infect Dis 1996; 173: 1176-83. PubMed  
 13. Melhus Å, Larsson C, Schliamser S. Vibrio vulnificus. Havsbakterie med dödlig potential. Läkartidningen 2001; 98: 3400-2. www.lakartidningen.se  
 14. Centers for Disease Control and Prevention. Management of Vibrio vulnificus Wound Infections. Hämtad 2019-04-10 www.cdc.gov  
 15. Majeski J, Majeski E. Necrotizing fasciitis: improved survival with early recognition by tissue biopsy and aggressive surgical treatment. South Med J 1997; 90: 1065-8. PubMed  
 16. Halow KD, Harner RC, Fontenelle LJ. Primary skin infections secondary to Vibrio vulnificus: the role of operative intervention. J Am Coll Surg 1996; 183: 329-34. PubMed  
 17. Bilton BD, Zibari GB, McMillan RW, Aultman DF, Dunn G, McDonald JC. Aggressive surgical management of necrotizing fasciitis serves to decrease mortality: a retrospective study. Am Surg 1998; 64: 397-400. PubMed  
 18. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om vibrioinfektion och badsårsfeber. Hämtad 2019-04-14. www.folkhalsomyndigheten.se  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet