Toxiskt chocksyndrom

Basfakta

Definition

  • Toxiskt chocksyndrom är ett tillstånd som kan orsakas av flera olika bakterier men oftast börjar det som en stafylokockinfektion.1
  • Toxiskt chocksyndrom kännetecknas av snabbt insättande hög feber, kräkningar, vattning diarré, halsont, myalgier och huvudvärk hos en person som i övrigt är frisk.
  • Begreppet toxiskt chocksyndrom börjande användas år 1978,2 men sjukdomen blev känd år 1980 efter en rad menstruationsassocierade fall.3

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.