Tetanus

  • DEFINITION:Infektion med bakterien Clostridium tetani som producerar toxinet tetanopasmin.
  • FÖREKOMST:Sällsynt i Sverige, men en viktig dödsorsak i många låginkomstländer, framförallt bland nyfödda och mödrar.
  • SYMTOM:Anamnes på sårskada och möjlig kontaminering med jord/smuts. Efter hand stelhet och spasmer i käkmusklerna, stelhet i nacken och andra muskler, dysfagi och irritabilitet.
  • KLINISKA FYND:Tidiga kliniska fynd är smärtor och ilningar i inokulationsområdet, efterföljt av spasticitet i musklerna i området.
  • DIAGNOSTIK:Odling av Clostridium tetani är ofta negativ och har begränsat diagnostiskt värde.
  • BEHANDLING:Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) och tetanusvaccin ges så snart som möjligt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.