Gå direkt till huvudinnehållet

Tetanus

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:DEFINITION:
Infektion med bakterien Clostridium tetani som producerar toxinet tetanopasmin.
FÖREKOMST:
Sällsynt i Sverige, men en viktig dödsorsak i många låginkomstländer, framförallt bland nyfödda och mödrar.
SYMTOM:
Anamnes på sårskada och möjlig kontaminering med jord/smuts. Efter hand stelhet och spasmer i käkmusklerna, stelhet i nacken och andra muskler, dysfagi och irritabilitet.
KLINISKA FYND:
Tidiga kliniska fynd är smärtor och ilningar i inokulationsområdet, efterföljt av spasticitet i musklerna i området.
DIAGNOSTIK:
Odling av Clostridium tetani är ofta negativ och har begränsat diagnostiskt värde.
BEHANDLING:
Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) och tetanusvaccin ges så snart som möjligt.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå