Gå direkt till huvudinnehållet

Tetanus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektion med bakterien Clostridium tetani som producerar toxinet tetanopasmin.
Förekomst:
Sällsynt i Sverige, men en viktig dödsorsak i många låginkomstländer, framförallt bland nyfödda och mödrar.
Symtom:
Anamnes på sårskada och möjlig kontaminering med jord/smuts. Efter hand stelhet och spasmer i käkmusklerna, stelhet i nacken och andra muskler, dysfagi och irritabilitet.
Kliniska fynd:
Tidiga kliniska fynd är smärtor och ilningar i inokulationsområdet, efterföljt av spasticitet i musklerna i området.
Diagnostik:
Odling av Clostridium tetani är ofta negativ och har begränsat diagnostiskt värde.
Behandling:
Humant tetanus immunoglobulin (HTIg) och tetanusvaccin ges så snart som möjligt.
  1. Holzgraefe B, Koria A, Sem V, Johansson J. Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom. Lakartidningen.se 2017-05-22. http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/TX/%5bEITX%5d/EITX.pdf www.lakartidningen.se  
  2. Folkhälsomyndigheten: Statistik stelkramp 2017. www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Thwaites CL, Beeching NJ, Newton CR. Maternal and neonatal tetanus. Lancet. 2015 Jan 24;385(9965):362-70. PMID: 25149223 PubMed  
  4. Blystad H. Smittevernveilederen. Tetanus (stivkrampe) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.03.2015 . www.fhi.no  
  5. Rodrigo C, Fernando D, Rajapakse S, et al. Pharmacological management of tetanus: an evidence-based review. Crit Care. 2014 Mar 26;18(2):217. PubMed  
  6. Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. www.folkhalsomyndigheten.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Birgitta Evengård, professor och överläkare, Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå