Syfilis

  • Definition:Sexuellt överförd infektionssjukdom som orsakas av spiroketen Treponema pallidum.
  • Förekomst:Under 2019 rapporterades 431 nya fall, varav 93 % var män. 84 % av männen hade smittats genom sexuella kontakter med andra män.
  • Symtom:Sexuell kontakt i anamnesen. Hård schanker ses 10–90 dagar efter inokulation, oftast efter cirka 3 veckor.
  • Kliniska fynd: Primär syfilis – hård schanker vid smittstället, oftast på penis, labiae, cervix eller anorektalt. Sekundär syfilis – makulära, makulopapulösa och fjällande hudlesioner som kan finnas på hela kroppen. Makulopapulösa lesioner i handflator och fotsulor är vanligt. Tertiär syfilis – benigna gummata, kardiovaskulär sjukdom eller neurosyfilis.
  • Diagnostik:Serologi – minst 2 positiva specifika serologiska test krävs för diagnos. Direktpåvisning av T. pallidum i sårsekret kan göras med mörkfälts- eller faskontrastmikroskopi eller genom NAAT. I vissa fall lumbalpunktion.
  • Behandling:Penicillin är förstahandsalternativet i alla stadier av sjukdomen.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.