Gå direkt till huvudinnehållet

Syfilis

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Sexuellt överförd infektionssjukdom som orsakas av spiroketen Treponema pallidum.
Förekomst:
Under 2019 rapporterades 431 nya fall, varav 93 % var män. 84 % av männen hade smittats genom sexuella kontakter med andra män.
Symtom:
Sexuell kontakt i anamnesen. Hård schanker ses 10–90 dagar efter inokulation, oftast efter cirka 3 veckor.
Kliniska fynd:
Primär syfilis – hård schanker vid smittstället, oftast på penis, labiae, cervix eller anorektalt. Sekundär syfilis – makulära, makulopapulösa och fjällande hudlesioner som kan finnas på hela kroppen. Makulopapulösa lesioner i handflator och fotsulor är vanligt. Tertiär syfilis – benigna gummata, kardiovaskulär sjukdom eller neurosyfilis.
Diagnostik:
Serologi – minst 2 positiva specifika serologiska test krävs för diagnos. Direktpåvisning av T. pallidum i sårsekret kan göras med mörkfälts- eller faskontrastmikroskopi eller genom NAAT. I vissa fall lumbalpunktion.
Behandling:
Penicillin är förstahandsalternativet i alla stadier av sjukdomen.
 1. Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen XS, Radolf JD, Benzaken AS. Syphilis. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17073. Published 2017 Oct 12. PMID: 29022569 PubMed  
 2. Björnelius E, Krynitz B. Gammal imitatör gör comeback. Tänk på syfilis vid oklar feber, svårbedömda exantem och svårförklarade allmänsymtom. Lakartidningen.se 2018-02-14 lakartidningen.se  
 3. Rekommendationer Syfilis. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi, SSDV, 2019. www.ssdv.se  
 4. WHO. Sexually transmitted infections (STIs). Hämtad 2020-08-12 www.who.int  
 5. Syfilis 2019 årsrapport. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 08-12-2020 www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Folkehelseinstituttet: Syfilis - veileder for helsepersonell. Publisert 03.03.10, oppdatert 1201.19. Nettsiden besøkt 15.01.10. www.fhi.no  
 7. Reynolds SJ, Risbud AR, Shepherd ME, et al. High rates of syphilis among STI patients are contributing to the spread of HIV-1 in India. Sex Transm Infect 2006; 82: 121-6. PubMed  
 8. Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2019. www.lakemedelsverket.se  
 9. Workowski KA and Berman SM. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep 2006; 55: 1-94. PubMed  
 10. Wõhrl S, Geusau A. Clinical update: syphilis in adults. Lancet 2007; 369: 1912-4. PubMed  
 11. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, Syphilis. Center of Disease Control (CDC) 2015 www.cdc.gov  
 12. Goh BT, van Voorst Vader PC. NCBINCBI Logo Skip to main content Skip to navigation Resources How To About NCBI Accesskeys Sign in to NCBI PubMed US National Library of Medicine National Institutes of Health Search databaseSearch term Goh BT and van Voorst Vader PC. European guideline for the management of syphilis. Int J STD AIDS 2001; 12 (suppl 3): 14-26 Clear inputSearch Create RSSCreate alertAdvancedHelp Result Filters AbstractSend to: See 1 citation found using an alternative search: Int J STD AIDS. 2001 Oct;12 Suppl 3:14-26. European guideline for the management of syphilis. Int J STD AIDS 2001; Oct;12 Suppl 3: 14-26. pmid:11589792 PubMed  
 13. Clark EG, Danbolt N. The Oslo study of the natural course of untreated syphilis. Med Clin North Am 1964; 48: 613-21. PubMed  
 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebr
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet