Shigellainfektion

  • DEFINITION:Shigella dysenteri, shigellos, drabbar huvudsakligen tjocktarmen och kallas också bakteriell dysenteri. Det finns fyra olika shigella-typer som kan orsaka tillståndet.
  • FÖREKOMST:På världsbasis infekteras över 200 miljoner personer varje år. I Sverige ses runt 200–300 fall årligen.
  • SYMTOM:Sjukdomsbilden beror på bakterietypen, oftast ses vattnig diarré. S. dysenteriae och S. boydii ger allvarligast symtom medan S. flexneri och S. sonnei är vanligast och ger mildare sjukdom.
  • KLINISKA FYND:De kliniska fynden hör samman med allvarlighetsgraden som  varierar. Dehydreringstecken kan ibland ses.
  • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs genom positiv avföringsodling och föranleder en smittskyddsanmälan.
  • BEHANDLING:Om symtomen är ihållande är det vanligt att behandla med antibiotika. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning2

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.