Gå direkt till huvudinnehållet

Shigellainfektion

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Shigella dysenteri, shigellos, drabbar huvudsakligen tjocktarmen och kallas också bakteriell dysenteri. Det finns fyra olika shigella-typer som kan orsaka tillståndet.
Förekomst:
På världsbasis infekteras över 200 miljoner personer varje år. I Sverige ses runt 200–300 fall årligen.
Symtom:
Sjukdomsbilden beror på bakterietypen, oftast ses vattnig diarré. S. dysenteriae och S. boydii ger allvarligast symtom medan S. flexneri och S. sonnei är vanligast och ger mildare sjukdom.
Kliniska fynd:
De kliniska fynden hör samman med allvarlighetsgraden som  varierar. Dehydreringstecken kan ibland ses.
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom positiv avföringsodling och föranleder en smittskyddsanmälan.
Behandling:
Om symtomen är ihållande är det vanligt att behandla med antibiotika. 
  1. Folkhälsomyndigheten; Statistik för shigellainfektion. www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Shigellainfektion, läkarinformation. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. 2019-01-17. Hämtad 2020-04-20. slf.se  
  3. Taylor CM. Enterohaemorrhagic Escherichia coli and Shigella dysenteriae type 1-induced haemolytic uraemic syndrome. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1425-1431. PubMed  
  4. Schroeder GN, Hilbi H. Molecular pathogenesis of Shigella spp.: controlling host cell signaling, invasion, and death by type III secretion. Clin Microbiol Rev 2008;21:134-156. PubMed  
  5. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, et al. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2000; 342: 1930-1936 New England Journal of Medicine  
  6. Centers for Disease Control and Prevention . Importation and domestic transmission of shigella sonnei resistant to ciprofloxacin - United States, may 2014-february 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015; 64: 318-20. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
  • Tidigare: Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm