Gå direkt till huvudinnehållet

Salmonella, tarminfektion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tarminfektion med en eller flera serotyper av Salmonella. Överförs vanligtvis via kontaminerad mat, vanligast är färskvaror såsom mjölkprodukter.    
Förekomst:
Runt 2000 fall rapporteras årligen varav cirka en tredjedel smittas i Sverige.
Symtom:
Symtomen varierar med serotypen. kräkningar och blodiga diarréer ses vid salmonellaenterit. Trötthet, huvudvärk, magsmärtor och ökande feber ses vid tyfoidfeber (salmonella typhi). 
Kliniska fynd:
I vissa fall ses dehydrering.
Diagnostik:
Odling av avföringsprover. Vid tyfoidfeber blododling.
Behandling:
Infektionen är i stort sätt självbegränsande, och antibiotika är vanligtvis inte indicerat. Rehydrering kan bli nödvändigt. 
  1. Folkhälsomyndigheten: Statistik för salmonellainfektioner www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Sirinavin S, Garner P. Antibiotics for treating salmonella gut infections. Oxford: The Cochrane Library, issue 1, 1999. Last amendment: 13 November 1998 The Cochrane Library  
  3. Onwuezobe IA, Oshun PO, Odigwe CC. Antimicrobials for treating symptomatic non-typhoidal Salmonella infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD001167. DOI: 10.1002/14651858.CD001167.pub2. DOI  
  4. Plotkin SA, Bouveret-Le Cam N. A new typhoid vaccine composed of the Vi capsular polysaccharide. Arch Intern Med 1995; 155: 2293 PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
  • Tidigare: Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm

Tidigare sakkunniga

  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm