Råttbettsfeber

Basfakta

Definition1

  • Råttbettsfeber är en infektion med Streptobacillus moniliformis eller Spirillum minus.
  • Bakterien kan genom bett orsaka råttbettsfeber och Haverhill-feber vid intag av matvaror som är kontaminerade med råttexkrement.
  • Streptobacillus monili-infektion ger en sjukdomsbild som präglas av feber, muskelsmärtor, svaga generella utslag.
  • Spirillum minus-infektion ger en sjukdomsbild där bettstället vanligtvis läker spontant, men en till flera veckor senare kan det uppstå lokal inflammation och febersjukdom med efterföljande generella utslag.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.