Psoasabscess

Basfakta

Definition

  • En psoasabscess är lokaliserad till psoasmuskeln och kan klassificeras som primär eller sekundär.
  • Vid primär psoasabscess föreligger ingen identifierbar infektionskälla, med andra ord rör det sig om en dold infektion.1
  • Vid sekundär psoasabscess föreligger direkt spridning av infektionen från ett intilliggande organ.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.